E-mail
Kris Kros
Kris Kros
Ovládání: Hra se ovládá myší
Popis: Varianta oblíbené hry Scrabble respektující četnost výskytu písmen v češtině.Play Game
Typ hry Tahová hra: tuto hru můžeš hrát pouze se soupeřem, který je právě u počítače.
Cíl hry Cílem hry je umístit postupně písmena ze sáčku do herního plánu tak, aby vytvořila slova s co nejvyšší bodovou hodnotou. Hra končí ve chvíli, kdy jsou vybrána všechna písmena ze sáčku a jeden z hráčů vyčerpá všechna písmena ze svého zásobníku nebo žádný z hráčů už nemůže sestavit slovo. Vítězí hráč s vyšším počtem bodů.
Ovládání Hra se ovládá myší. Hráč, který je právě na tahu, umísťuje písmena ze zásobníku na herní plán tak, že klikne na zvolené písmeno a se stisknutým tlačítkem myši jej táhne na požadované herní políčko (popř. sáček – viz dále), kde tlačítko myši uvolní (drag & drop). Hra automaticky přichytává písmeno na políčka, na něž je možné písmeno umístit.

Každé písmeno je během tahu možné vrátit zpět do zásobníku – stačí písmeno odtáhnout na místo, kde nepřichytá k žádnému políčku a uvolnit tlačítko myši. Pro navrácení všech písmen do zásobníku je možno využít tlačítko „Vrátit písmena“ (křížek) vlevo od zásobníku.

Tah se odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat tah“ (fajfka) vpravo od zásobníku. Toto tlačítko je nutné stisknout i v případě, kdy hráč nesestaví žádné slovo (tj. všechna písmena zůstávají v zásobníku). Pokud hráč nestihne tah v časovém limitu odeslat, dojde na konci limitu k automatickému odeslání prázdného tahu.

První slovo na herním plánu musí protínat středové startovní políčko.

Písmena položená v rámci jednoho tahu musí ležet v řadě nebo sloupci, nesmí být přerušena prázdným políčkem a alespoň jedno z nich musí kolmo navazovat na některé z písmen položených v minulých tazích. Všechna nově vzniklá slova musí být čitelná zleva doprava nebo odshora dolů a musí se jednat o povolené slovo (viz dále).

Povolena jsou podstatná a přídavná jména, zájmena a číslovky v 1. pádě jednotného i množného čísla, všechny tvary sloves kromě přechodníků, příslovce, předložky, spojky a částice. Nepovolená jsou především vlastní jména a citoslovce. Platnost slov se kontroluje oproti oficiálnímu slovníku České asociace Scrabble Novex Klasik.

V každém tahu je možno vyměnit několik nebo všechna písmena ze zásobníku za písmena v sáčku. Výměna se provádí přetažením písmen do sáčku v paletě na pravé straně a následným odesláním tahu tlačítkem „Odeslat tah“. Výměnu písmen a tvorbu slov nelze v jednom tahu kombinovat.
Bodování Každé písmeno má určitou bodovou hodnotu (ta je uvedena na popiscích písmen v zásobníku; bodová hodnota žolíka je 0). Součet bodů za tah je tak dán součtem bodů za písmena ve všech vytvořených slovech.

Pokud slovo protíná některé z prémiových polí, zohlední se ve výše uvedeném součtu následující prémie:
  • dvojnásobek hodnoty písmene (světle červená políčka)
  • trojnásobek hodnoty písmene (tmavě červená políčka)
  • dvojnásobek hodnoty slova (světle zelená políčka)
  • trojnásobek hodnoty slova (tmavě zelená políčka)
  • Všechny prémie se čerpají pouze jednou, tj. pouze pro právě položená písmena.
  • Hráč, který v jednom tahu položí všech 8 písmen, získává navíc mimořádnou prémii 50 bodů.
  • Na konci hry se hráči od celkového skóre odečtou bodové hodnoty všech písmen, která mu zůstala v zásobníku.
Tabulka četností písmen a jejich bodové ohodnocení
PísmenoBodyČetnost PísmenoBodyČetnost PísmenoBodyČetnost
A16   I14   Š32
Á22   Í22   T14
B22   J22   Ť61
C32   K14   U23
Č42   L14   Ů51
D22   M23   Ú61
Ď81   N13   V13
E15   Ň61   X102
É51   O16   Y13
Ě52   Ó101   Ý42
F81   P13   Z32
G81   R14   Ž42
H32   Ř42   *02
CH42   S15      

Náhledy ze hry

 
< Prev   Next >


Partners

Stahuj videa z YouTubekongregate.com - Play free games onlilnenewgrounds.com — Your #1 online entertainment communityMp3.jwkk.biz - Spusta hudební zábavy - Mp3 stahuj zdarma, Videoklipy online, Stahuj videa z YouTube ...

All site content © 2006 - 2018 by HrejSi.Jwkk.Biz™ - Fun online gaming | All rights reserved by the owners.